Logo, profil og nettside for Samtext

Samtext er et av Norges mest anerkjente tekst- og oversettelsesbyråer. De har også avdelinger i 5 øvrige nordeuropeiske land.

 
samtext.no

Vi har bidratt med

  • Design av logo og profil
  • Design og oppsett av nettside
  • Utarbeidelse av markedsmateriell

Knut Gangåssæter
Designer
knut@doghouse.no
92 42 70 38

Audun Sæther
Daglig leder og utvikler
audun@doghouse.no
48 32 17 48

Doghouse: Nettside, logodesign og grafisk arbeid

Doghouse har designet Samtexts visuelle profil, inkludert en særdeles vellykket logo. De har også utviklet og vedlikeholdt våre 5 nettsteder siden 2014, og den norske nettsiden alene genererer nå 10 leads hver uke i snitt. Vi driver en ren B2B-virksomhet, så dette er et høyt tall. Nettsidene er en særdeles vellykket pengemaskin, i tillegg til at vi stadig får mange positive tilbakemeldinger på designet. En klar sekser til Doghouse fra skolefrøken Samtext, som også vil tilføye at Knut Gangåssæter er intet mindre enn et geni på logoer.

Trond Samstad, daglig leder i Samtext International

Flerspråklige nettsider

Samtext forfatter, oversetter, redigerer og korrekturleser tekst innenfor en rekke fagområder og på et stort antall språk. Samtext ønsket å presentere spennet i de ulike tjenestene de leverer også i andre land enn Norge. Med flere utenlandske avdelinger ble nettsiden derfor kodet opp og designet på flere språk.

Doghouse: Design av logosymbol

«The Schwung»

Samtext ønsket en logo med symbolikk relatert til språk og tegnsetting. Vi lanserte derfor et fiktivt «skrifttegn» for bruk i logo og øvrig markedsføring som ble døpt «The Schwung».

Doghouse: Logotype for Samtext International