Reklame og annonse

Prinsippene for god reklame og annonsering er stort sett de samme i digitale kanaler som i andre kanaler. God reklame skal skape oppmerksomhet og interesse nok til at mottaker utfører en handling/call to action.

La oss hjelpe deg med markedsføringen

Vi har én fot i den digitale verden og én i den tradisjonelle reklameverdenen. Mange år i bransjen gjør oss i stand til å hjelpe ditt foretak med effektiv markedsføring – uansett media.

Flere reklamekanaler – flere muligheter

Vi ser viktigheten av helhetlig profilering og synergier på kryss av alle mediekanaler. Nå ut med et klart og entydig budskap, enten det er på Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, nettavis eller på trykk. Kombinasjoner mellom forskjellige mediekanaler kan gi svært gunstige resultater.

Doghouse: Reklame og annonser
Idé og utforming av helsides avisannonse for Funksjonell Medisinsk Klinikk. Det ble også utformet varianter for bruk på digitale flater.

Vi tar hele jobben

Vi bidrar med alt som trengs for å lage en god annonse enten den skal benyttes i trykksaker eller på nett. Alt fra budskap og idé – til tekst bilder og ferdiggjøring. Vi henter gjerne inn priser på innrykk også om det er ønskelig.