Foto

Har du behov for fotograf, kan vi hjelpe, enten det er av mennesker eller produkter, til bruk i reklame, brosjyrer, på trykk eller på nett.

Foto: Martin Mørkved

Produkt og reklame

En god visuell fremstilling er en forutsetning for å selge produkter og tjenester. Om du har produkter som ikke er mobile tar vi gjerne turen for å gjøre jobben «onsite» hos dere.

Foto: Martin Mørkved

Mennesker

Skal du ha portrettbilder av ansatte, eller bilder av mennesker i arbeidsmiljø, arrangerer vi fotografering og sørger for alt nødvendig etterarbeid.

Foto: Martin Mørkved

Til nettsiden

Skal du bygge nye nettsider er bildemateriale en vesentlig del av oppgaven. Gode bilder, enten det er av miljø, produkter eller mennesker, er med på å vise profesjonalitet.