Tekst

Gode tekster og bilder og samspillet mellom disse er essensielt for å kommunisere godt i dagens innholdsjungel. Godt skriftlig og visuelt innhold skiller seg ut og skaper oppmerksomhet rundt dine produkter og tjenester.

Doghouse: Godt skriftlig og visuelt innhold

Tekster som engasjerer

Vi tar viktigheten av gode tekster på alvor. Godt innhold og klare budskap er viktig i all markedsføring. Noe av tekstarbeidet gjør vi selv og støtter oss på gode samarbeidspartnere når det er snakk om større oppdrag.

Flerspråklig markedsføring

Flerspråklige nettsteder har blitt mer og mer relevant de siste årene. Vi samarbeider med en av Norges største aktører på oversettelse og korrektur og kan dermed møte alle behov for flerspråklig kommunikasjon i de fleste kanaler.

Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen.

Jens Bjørneboe