Prosjektlogoer for SINTEF og NTNU

Vi har i en årrekke levert logoer for SINTEF og NTNUs mange forskningsprosjekter. Her kan du se noen av logoene vi har laget for deres prosjekter.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - Innoplastic

InNoPlastic

Prosjektet InNoPlastic handler om teknologier for opprydding av macro og micro plast fra havet og bruk av plasten i en sirkulær økonomi etter det.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - Taifun

Taifun

Taifun-prosjektet utvikler modeller som kan forutsi om det er på tide å vedlikeholde (med belegg) marine konstruksjoner som er utsatt for naturkrefter slik at de ikke skal brytes ned av rust.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - SWIPA

Swipa

Senteret  SWIPA (Subsurface Well integrity, Plugging and Abandonment) skal framskaffe en vitenskapelig forståelse  av  permanente  brønnbarrierer og forbedre  metodene  for  plugging  av brønner. Vellykket  innovasjon  på  dette feltet  vil spare Norge for svært betydelige beløp.

Økt vitenskapelig forståelse av undergrunnen vil gi resultater som også kan brukes for deponering av atomavfall, omstilling av petroleumsbrønner til CO2-lagring og brønnintegritet for geotermiske brønner.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - CO2 Epoc

CO2EPOC

Høsten 2020 åpnet verdens største testanlegg for CO2-transport hos Equinor i Porsgrunn. I testanlegget sendes CO2 både i gass- og væskeform i rør. Hensikten er å lære mer om hvordan CO2 oppfører seg under rørtransport, noe som er viktig for å kunne skalere opp CO2-transport og lagring i fremtiden. SINTEF bidrar gjennom prosjektet CO2EPOC til å finne best mulige løsninger for dette.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - NorPaLabs

NorPALabs

NorPALabs er et en full-range laboratorium for testing av trygg og kostnadseffektiv plugging av oljebrønner.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - PhysMet

PhysMet

NTNU-prosjektet Phys har som mål å komme frem til mer miljøvennlig og resurseffektiv framstilling, bearbeiding og bruk av metalliske materialer. De ønsker dermed også gjennom større grad av resirkulering å bidra til det grønne skiftet.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - HydroMetEC

HydroMetEC

NTNU-prosjektet HydroMetEC fokuserer på teknikker for å utvinne metaller fra malm. Dette gjøres via teknikker innen ekstraksjonsmetallurgi som involverer bruk av vannbaserte kjemiske prosesser for utvinning av metaller fra malm, konsentrater og resirkulerte eller gjenværende materialer.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - Recycle My Phone

Recycle MyPhone

NTNU-prosjektet RecylceMyPhone er et fellesprosjekt mellom universiteter og bedrifter i Europa. Det setter søkelys på elektronisk avfall og en best mulig gjenvinning av materialer benyttet i dette.