Prosjektlogoer for SINTEF og NTNU

Vi har i en årrekke levert logoer for SINTEF og NTNUs mange forskningsprosjekter. Her kan du se noen av logoene vi har laget for deres prosjekter.

Nycom

Senter ved NTNU for nye sirkulære og CO2 frie metallproduksjons-prosesser

DigiPro

DigiPro er et norsk senter for digitalisering av prosessindustrien og tilbyr et sett med kompetansebyggende kurs for å øke kunnskapen innenfor dette området. Kursene utvikles og implementeres hovedsakelig som nettkurs som skal gjennomføres ved full jobb, med oppstartssamling og tilbys primært ansatte i DigiPro-partnerbedriftene.

IntelLiGent

IntelLiGent – Innovative og bærekraftige høyspent Li-ion-celler for neste generasjons (EV) batterier. IntelLiGent vil danne grunnlaget for sikre og bærekraftige europeiske Li-ion-batterier med økt levetid og energitetthet.

MarinAl

Hovedmålet til MarinAl er å styrke og utvide bruken av aluminiumslegeringer i marine applikasjoner.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - Taifun

Taifun

Taifun-prosjektet utvikler modeller som kan forutsi om det er på tide å vedlikeholde (med belegg) marine konstruksjoner som er utsatt for naturkrefter slik at de ikke skal brytes ned av rust.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - CO2 Epoc

CO2EPOC

Høsten 2020 åpnet verdens største testanlegg for CO2-transport hos Equinor i Porsgrunn. I testanlegget sendes CO2 både i gass- og væskeform i rør. Hensikten er å lære mer om hvordan CO2 oppfører seg under rørtransport, noe som er viktig for å kunne skalere opp CO2-transport og lagring i fremtiden. SINTEF bidrar gjennom prosjektet CO2EPOC til å finne best mulige løsninger for dette.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - NorPaLabs

NorPALabs

NorPALabs er et en full-range laboratorium for testing av trygg og kostnadseffektiv plugging av oljebrønner.

Doghouse: Logodesign for SINTEF - PhysMet

PhysMet

NTNU-prosjektet Phys har som mål å komme frem til mer miljøvennlig og resurseffektiv framstilling, bearbeiding og bruk av metalliske materialer. De ønsker dermed også gjennom større grad av resirkulering å bidra til det grønne skiftet.