Nettside for Aqua Nor

I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi.

 
aquanor.no

Vi har bidratt med

  • Design
  • Utvikling

Knut Gangåssæter
Designer
knut@doghouse.no
92 42 70 38

Martin Mørkved
Utvikler og fotograf
martin@doghouse.no
92 48 48 12

Design og utvikling

Doghouse har stått for design og utvikling av nettstedet i samarbeid med Celero. Nettstedet presenterer innhold, på norsk og engelsk, rettet mot både utstillere og besøkende.

Doghouse, nettside for Aqua Nor

Flere målgrupper – forskjellige behov

Fornuftig strukturering av informasjon er en stor del av jobben når man jobber med så innholdsrike nettsteder. Både besøkende og utstillere, norske såvel som utenlandske, skal alle kunne finne informasjonen de er ut etter på raskest mulig måte. Det stiller krav til en godt gjennomtenkt innholds- og menystruktur.

Ikonografi for Aqua Nor av Doghouse

All design er basert på visuell identitet utformet av Celero. Vi i Doghouse har også designet ett sett med ikoner for bruk på nettstedet.