Grafisk profil for Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge.

 

Vi har bidratt med

  • Grafisk profil
  • Maler for profilmateriell

Knut Gangåssæter
Designer
knut@doghouse.no
92 42 70 38

Mer enn bare jernbane

SJT er først og fremst en pådriver for sikkerhet innen jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger. De fører også tilsyn med at aktørene har system som sørger for sikring mot tilsiktede handlinger som terror og sabotasje.

SJT ønsket en friskere, men samtidig seriøs grafisk profil som henvendte seg til målgruppene på en ryddig og tydelig måte.

SJTs logo er godt innarbeidet i markedet og er beholdt som før. Det er derimot lagt en del føringer for hvordan den skal benyttes ut i markedet.

Fargeskjema

I tillegg til SJTs eksisterende primærfarger har vi jobbet frem tre sekundærfarger som skal brukes i deres profil.

Typografi

Rene og klare skriftsnitt er valgt for bruk på både tradisjonelle og digitale flater.

Ikonografi

SJT profil er utarbeidet i henhold til deres forskjellige aktivitetsområder. En ikonsamling på i alt 91 ikoner er designet for å visualisere de forskjellige områdene i virksomheten. I tillegg har vi designet ikoner som visualiserer deres 3 hovedområder.

En fleksibel mal for Powerpoint var også en del av leveransen til SJT.