Hva er en visuell identitet og hvorfor trenger du en?

En visuell identitet omfatter alle synlige elementer som skal representere din bedrift. Identiteten er som en «stille ambasadør», den formidler oppmerksomhet og egenart rundt din merkevare.

Merkevarer er som mennesker

Se på menneskene rundt deg. De har et ansikt og et navn, men du husker dem og legger mest merke til dem på måten de kler seg på og framstår på. Det samme gjelder for merkevarer. Et bedriftsnavn og en logo er vanligvis ikke tilstrekkelig for å understreke hvem du er. For å skape tillit, øke gjenkjenning og bli akseptert kreves en tydelig merkevareidentitet.

Visuell identitet

En visuell identitet er den synlige delen av en merkevareidentitet. Den oppfattes vanligvis gjennom delelementer som fargebruk, typografi, ikoner, foto, illustrasjoner osv, i tillegg til logo og bedriftsnavn. Altså «måten du kler deg på».

Velg riktig antrekk

Hvilket antrekk ønsker du at dine kunder skal se deg i? Det er et av spørsmålene du bør stille deg selv når du skal utvikle en visuell profil for din bedrift. En visuell identitet kan være livlig, seriøs, løssluppen, dramatisk eller sexy. Akkurat som menneskene rundt deg.

Den viktigste egenskapen din visuelle identitet bør ha er at den skiller seg ut fra dine konkurrenter og samtidig vekker tillit.

Vi har listet opp noen elementer som en visuell identitet bør inneholde.

Vanlige elementer i en visuell identitet

 • Logoen
  En logo trenger ikke beskrive din bedrift eller dine tjenester. Den skal i første rekke være en identifikator som gjør at folk legger merke til, husker og gjenkjenner bedriften. Sørg for å få laget en logo som er enkel å oppfatte og enkel å reprodusere.
 • Typografi
  Typografi kan formidle følelser. Vær nøye med valg av skrifttyper og vær konsekvent med bruken av dem. Sørg også for at skrifttypene er allment tilgjengelige. Ansatte, designere og tredjeparts leverandører, som feks trykkerier, bør ha tilgang til skrifttypene for å kunne produsere profilmateriell på enklest mulig måte. Nettsider som Google Fonts har et godt utvalg av skrifttyper som er tilgjengelige for alle.
 • Farger
  Fargevalg er viktig for en god identitet. Riktig valg og kombinasjon av farger kan gi deg mye verdi i forhold til gjenkjenning og kjennskap til en merkevare. Farger vekker også følelser. Velg gjerne en eller to primærfarger og noen få sekundærfarger til bruk i all profilering. Unngå å velge for mange farger. Bruken av farger skal være lett å forstå og videreformidle av alle.
 • Ikoner
  Aktiv bruk av ikoner er noe som har kommet for fullt med den digitale tidsalder. Bruk av ikoner gir dine profilflater særpreg. De medfører også at din målgruppe enklere kan finne og tolke informasjonen du formidler. Sørg for å få utviklet en ikonserie som holder samme stil både fargemessig og formmessig.
 • Foto
  Sørg for en klar strategi på hvilke typer bilder som skal benyttes og hvordan de skal vises i det visuelle landskapet. Vær konsekvent i bruken av bilder. Om budsjettet er på plass kan det være nyttig å engasjere en fotograf til å ta bilder. Det sikrer samme «look and feel» på alle bilder.
 • Øvrige designelementer
  En visuell identitet kan styrkes ved bruk av andre designelementer. Det kan være designmønster eller illustrasjoner som er skreddersydde for ditt formål og din bedrift.

Profilmanualen

En visuell identitet bør alltid sammenfattes i en profilmanual. Det er en samling med regler og retningslinjer for bruk og videreføring av identiteten i all profilering. Dette for å sikre at alle involverte forstår og bruker identiteten riktig. En profilmanual kan være et dokument (eller en nettside), på noen få eller flere sider, som beskriver identiteten ned til minste detalj.

Ta kontakt for en uforpliktende designprat.