Det enkle er ofte det vanskeligste

Som designer er det lett å la seg fascinere av enkelhet. Jeg beundrer de store merkevarene som år etter år rendyrker enkelhet. Jeg ser samtidig utfordringene i å holde et design så minimalt som mulig. Ikke minst i fasen der jeg skal overbevise deg som kunde om at «less is more».

Å lage enkle effektive logoer er som regel mer arbeidskrevende enn å lage komplekse/detaljerte logoer. Å begrense seg, og lage minimale, men iøynefallende logoer krever erfaring, et trent øye og en strukturert arbeidsprosess. Det er ikke slik at det krever mer arbeid og koster mer å lage kompliserte logoer. Her er det ofte enkelhet som gir kvalitet.

Derimot er det som regel slik at enkle logoer som regel fungerer bedre enn komplekse logoer. Enkle logoer er lettere å oppfatte, lettere å huske og lettere å gjenkjenne.

Less is still more

Å lage stiliserte logoer ligger i tiden. Store merkevarer redesigner sine logoer jevnlig, som oftest med det sluttresultat at logoen blir enda enklere, strammere og tydeligere. De forenkler og moderniserer sine uttrykk med jevne mellomrom, tilpasset den aktuelle tidsepoken og nye digitale flater. Hovedtrekkene i logoen blir som regel beholdt for ikke å miste en allerede godt innarbeidet kjennskap til logoen. De fleste store aktører ser på redesign som sunt, forfriskende og effektiviserende for sin bedrift.

Logoen over er et velkjent eksempel på en logo som utvikler seg over tid. Alle redesign fra 1992 og frem til nå holder fortsatt på den opprinnelige hovedformen som stadig forenkles.

Ny generasjoner krever nye grep

De fleste større selskaper og konsern ser viktigheten av til enhver tid å fremstå som friske moderne selskaper som henger med i tiden. Men det finnes unntak. Store konsern som tviholder på det gamle. Det er slike dinosaurer vi designere drømmer om å få jobbe med. Ett av dem er General Electric. Et gigantisk konsern som ble etablert allerede i 1892. De har knapt rørt logoen siden starten og den har ennå det samme gammelmodige uttrykket som den hadde i 1892. Kanskje på tide med fornyelse..?

General Electric har knapt endret logoen de siste hundre år.

Du drar kanskje kjennskap på logosymbolet på toppen av denne siden? Den er et godt eksempel på at selv den enkleste form kan skape et uttrykk og en egenart som huskes og blir lagt merke til.

Forenkling krever erfaring

Med lang erfaring i logodesign har vi i Doghouse lært oss kunsten rundt stilisering og forenkling. Vi har lang erfaring i prosessen med å tenke enklest mulig for å oppnå best mulig resultat. Man kan fint ivareta det gamle uttrykket samtidig som man gir det en mer moderne «look».

Trenger du redesign av eksisterende logo, eller helt ny logo? Vi har designet logoer siden 1995 og lover deg en profesjonell tilnærming og gjennomføring av ditt logoprosjekt. Se våre referanser eller kontakt oss  om du ønsker å se flere eksempler på logoer vi har laget.