Hvordan vet du om du trenger ny logo?

Din logo er selve nøkkelen til ditt firmas identitet. Om den allerede er godt kjent vil den være det første folk tenker på når de prøver å se for seg ditt firma. Om den ikke er godt kjent vil den likevel gi folk et solid førsteinntrykk – både på godt og på vondt.

Alle ønsker å ha meninger om en logo. Om du endrer logo vil det helt sikkert utløse sterke meninger både blant ansatte og utenforstående. Man endrer ikke logo for at det er gøy. Man gjør det for å oppnå en eller annen form for gevinst. God, planlagt redesign av logo og visuell identitet bør alltid ha som mål at det skal være lønnsomt. Det må dermed ikke betraktes som en utgift, men som en langsiktig investering i fremtiden. Men, hvordan vet du når du trenger ny logo?

Du bør vurdere ny logo og identitet:

1. Når ditt firma skifter retning

Om ditt firma skifter retning, tjeneste- eller produktmessig, kan det være behov for å redesigne logo og identitet. Nye og kanskje større kundesegmenter krever større grad av profesjonalitet. Skal du selge til profesjonelle må du fremstå som profesjonell på alle nivåer, også på logonivå. Et vanlig grunnlag for redesign kan også være fusjon med et annet firma. Du kan da ha behov for å utarbeide en ny identitet som sammenfatter både dine og din nye partners ønskede visuelle uttrykk.

2. Når logoen er gammel og utdatert

Enkelte logoer kan bestå i tiår etter tiår, mens andre må justeres og oppdateres i forhold til endringer i marked og målgrupper. Mange logoer blir også redesignet i takt med teknologisk utvikling. Dagens marked stiller helt andre krav til form og farge enn hva man er vant til fra tidligere. Ikke minst med tanke på den rivende utviklingen i digitale medier. Et stadig høyere tempo stiller også høyere krav til visuell gjenkjennelse av firmanavn og logoer. Store aktører endrer sine logoer med jevne mellomrom. Ikke så mye, men med små grep som ivaretar folks eksisterende kjennskap til merket. De slipper dermed at logoen på et tidspunkt fremstår som en foreldet dinosaur.

3. Når logoen din er for kompleks

Komplekse logoer kan medføre kostnadsmessige utfordringer. Bruk og reproduksjon av logoer skal være enkelt for alle – til alle formål. Detaljerte og komplekse logoer er kostbart, både kommunikasjonsmessig og reproduksjonsmessig. En logo skal oppfattes, huskes og gjenkjennes – aller helst i løpet av et eller få sekunder. Det krever strenge krav til enkelhet. Den skal også enkelt kunne reproduseres –  når som helst, av hvem som helst og på mest mulig kostnadseffektiv måte. Dette krever også en enkel logo med klare og tydelige retningslinjer for bruk. «Nye» medier med små digitale flater, app-ikoner osv stiller også strengere krav til både farge og symbolikk.

4. Når ditt firma vokser fra logoen

Kanskje har firmaet ditt kommet lengre enn først planlagt? Kanskje du må oppgrader dine ambisjoner og videreforedle «ditt kroppsspråk» ut mot markedet? Når man har 15 ansatte og jobber mot større aktører i offshore-segmentet er det kanskje ikke riktig å fremstå som «Roars Rør» lenger? Om du henvender deg til et profesjonelt marked – sørg for å framstå som betydelig og seriøs. Her du femten ansatte så er det ingen grunn til å fremstå som en enmannsbedrift. Voks med dine kunder og endre «ditt kroppsspråk» deretter.

Skap en «framtidssikker» logo

Man kan aldri lage en logo som fungerer godt for alltid, men man kan lage en basis som kan videreforedles og tilpasses og dermed takler et liv i nye, skiftende medier. En «framtidssikker» logo kan være en god investering som varer i mange tiår.

Tips på tampen

La dine ansatte også være endel av målgruppen som mottar den nye identiteten. Det skaper entusiasme, trygghet og kanskje den nye given ditt firma trenger. Men la dem få vite om prosessen underveis – før den er ferdigstilt:-)

Kontakt meg om du har planer om en «framtidssikker» logo
E-post: knut@doghouse.no
Tel: 92 42 70 38