Fra blanke ark til ferdig logo

Å lage en god logo krever grundig og systematisk arbeid. I Doghouse vil vi helst ikke «bare lage en logo» for våre kunder. Vi vil gjerne se litt nærmere på bedriftens produkter og tjenester. En rask studie av konkurrerende virksomheter er også noe vi alltid ønsker ta med inn i fasen mot en ny logo.

Det finnes sikkert mange måter å komme frem til målet på. Metodikken vi benytter har gjennom erfaring vist at det er den som skaper de beste løsningene for oss og dermed også for våre kunder. Her har jeg forsøkt å forklare hele prosessen trinnvis på enklest mulig måte.

1. Møte/gjennomgang med kunde

Vi tar et møte eller en prat for å finne ut hva kunden trenger.

2. Undersøkelser og kartlegging

Vi går inn i research-fasen. Det innebærer å finne ut mest mulig om bransjen og bedriftens konkurrenter for å se hva man kan gjøre for å skille seg best mulig ut fra dem.

3. Idé- og skissefase

Vi går i tenkeboksen og finner frem blyant og skisseblokk. Blyanten er etter min mening designerens viktigste verktøy. Det er blyanten som er med på å feste spontane ideer til papiret. Dette er ideer som er viktig å forevige – så raskt som mulig. Man kan godt begynne å designe rett på PC eller Mac, men man risikerer å gå glipp av de små spontane ideéne ved å henge seg for mye opp i detaljer. En PC er et verkøty for videreforedling og perfeksjon!

4. Utforming av første utkast

Etter endt skisseprosess har vi etter all sannsynlighet kommet frem til minst et godt konsept som vi velger å jobbe videre med. Vi starter med selve formen og forsøker å videreutvikle den til noe bra før vi i det hele tatt begynner å tenke på farger. Fargen kan i enkelt tilfeller gi seg selv, avhengig av bedriftens bransje eller symbolets tematikk. Det blir uansett noen runder for å komme frem til helt riktig farge.

5. Presentasjon av utkast

Vi presenterer et rentegnet og digitalisert forslag til kunde. Ved delaksept jobber vi videre med dette forslaget og gjør nødvendige endringer til kunden blir fornøyd. Om kunden mot formodning ikke finner å kunne gå videre med forelagt utkast går vi tilbake til ”Idé- og skissefasen” og starter med et nytt utkast.

6. Korrekturrunder

Om det mot all formodning er uaktuelt for kunden å gå videre med det presenterte forslaget går vi tilbake til steg 3 for å lage et nytt forslag. Det er et uvanlig scenario. De aller fleste logoforslag vi presenterer er utgangspunkt som blir godtatt og dermed er en god basis for videre korrigeringer og endringer. Etter nødvendige endringer av logoen blir designet sammen med kunde spikret og vi går videre til ferdiggjøring av logoen.

7. Ferdiggjøring

Logoen blir reprodusert i de fleste vanlige formater slik at kunden har originaler klare for bruk både for trykk og digital bruk. En enkel logomanual utformes og vedlegges leveransen. Den beskriver farger og gir enkle forklaringer om hvordan logoen skal benyttes i forskjellige sammenhenger.

Jeg håper dette har gitt deg en fin oversikt over vår prossess og måten vi jobber på.

Last gjerne ned våre 10 tips for logokjøpere for enda litt mer inspirasjon.