Er målgruppen din smal nok, treffer du den godt nok?

Før du starter å markedsføre dine produkter og tjenester bør du spørre deg selv: Hvem er det jeg aller best kan hjelpe med mine produkter eller tjenester? Hvem treffer jeg best med min markedsføring?

Feil målgruppe eller for brede målgrupper vil i lengden være både kostbart og i verste fall skadelig for din merkevare. Skal du selge stor spiker så henvend deg til snekkere, ikke generelt til håndverkere. Skal du selge skateboard så henvend deg i hovedsak til ungdom og ikke til alle mellom 15 og 60 år.

Helgardering er kostbart

Det kan være lettvint å rette skytset mot en bred målgruppe i den tro at man når flere, selger mer og dermed tjener mer. Men det er litt som å skyte på blink med hagle – man får mange fulltreffere, men storparten av blyet går til skogs. Man ender som oftest opp med større utgifter og en merkevare som virker mer diffus overfor den egentlige målgruppen. Helgardering kan koste mer enn det smaker

Du kan ikke gjøre alle tilfreds

Du kan prøve å treffe en bredest mulig målgruppe med din markedsføring, men det vil på sikt svekke tydeligheten og troverdigheten i din merkevare. Det vil feks være feil av Rolex å starte produksjon og salg av en ny klokke til kr. 500,- basert på undersøkelser som viser at studenter ønsker billigere klokker. Deres hovedmålgruppe er ikke studenter som vil ha rimelige klokker! Den opprinnelige målgruppen er trofaste nettopp på grunn av at klokkene er eksklusive og ligger i et høyere prissjikt.

Definer gode målgrupper

Vær grundig når du definerer målgrupper. «Menn» eller «Milleniumsgenerasjonen (født mellom ca 1980 og 1996)» er feks ikke tydelige målgrupper. Individer i disse gruppene, basert på kjønn og alder, kan ha totalt forskjellige interesser, oppfatninger og forbrukerbehov. Selv om de er ca like gamle, eller er av samme kjønn. Skriv ned dine aktuelle målgrupper, sett opp  segmenter og studer dem nøye. Sannsynligvis kan du gjøre dem enda litt smalere.

Voks med målgruppene

Om du etterhvert vokser og det resulterer i flere målgrupper så er det ingenting i veien med det. Selg til alle sammen! Men sørg for at du likevel har klare definerte målgrupper og skreddersy ditt budskap og dine tjenester for hver målgruppe. Virgin startet som et plateselskap og Samsungs tidlige dager besto av å produsere hvitevarer. Din bedrift og dine produkter kan endre seg, men sørg også for å oppdatere målgrupper og tilhørende markedsføring. Det vil på sikt gi deg flest «innertiere.»

Lykke til med din markedsføring!