Design for Hyllestad og Fjaler kulturskule

Hyllestad og Fjaler kulturskule er et kreativt skoletilbud lokalisert i Sogn og Fjordane.

 

Vi har bidratt med

  • Design av logo og profil
  • Reklamemateriell

Audun Sæther
Daglig leder
audun@doghouse.no
48 32 17 48

Knut Gangåssæter
Designer
knut@doghouse.no
92 42 70 38

Kulturelt mangfold og opplæring i kreative fag

Med kulturelt mangfold og et kreativt fokus trengte skolen en frodig logo. Logoen synligjør mangfoldet i skolen tilbud og retter seg mot flere målgrupper deriblant både eksisterende og kommende elever ved skolen. De tilbyr opplæring i kreative fag som musikk, dans, visuell kunst, teater og skapende skriving.

Doghouse: Logodesign for Hyllestad og Fjaler kulturskule
Logoen er utarbeidet for å fungere godt både på lys og mørk bakgrunn.
Doghouse: Logosymbol for Hyllestad og Fjaler kulturskule
Symboldelen av logoen vil også bli brukt for seg selv i skolens profilering.
Rollup for Hyllestad og Fjaler kulturskule
Eksempel på design for roll-up.

    Kom i gang med prosjektet ditt