Tilbake til bloggen

Design til forargelse

14. juni 2018 · Knut Gangåssæter

Oslo byvåpen

Meningene har haglet rundt den nye logoen til Oslo kommune de siste dagene. De fleste kritikere tenker med hjertet mens designeren har forsøkt å inngå et kompromiss mellom hjerte og hjerne. Om resultatet er optimalt kan vel diskuteres, men det nye forenklede utrykket er helt klart et steg i riktig retning.

Praktisk bruk av logo er viktig. Ikke bare kostnadsmessig, men også profilmessig.
Den gamle logoen var helt klart utfordrende å bruke til daglig, i likhet med mange flere byvåpen i Norge.

Oslo kommune fortjener ros for sin avgjørelse om å å utføre noen grep rundt designet. Det er viktig å fornye seg. Nye tider og nye medier stiller enda større krav til bruk av en logo. Ja, man tråkker helt sikkert noen på tærne, men her må følelser veies opp mot fornuft. Som designer ønsker jeg den nye logoen velkommen, ikke fordi den er optimal, men fordi den er en klar forbedring.

Oslo Kommune Byvåpen

Gammel og ny logo

Grafisk handicap

Jeg håper også at andre kommuner følger deres eksempel og går sin logo og profil nærmere etter i sømmene. Ikke minst hjembyen min – Trondheim. Den lider langt på vei av samme grafiske handicap som tidligere Olso kommunes logo. Å ha en logo som egner seg dårlig for daglig bruk er kostbart. Det gjør at det blir brukt unødig mye tid rundt bruken av logoen, og ikke minst – det resulterer i dårligere profilering av kommunen.

«Byvåpenet skal alltid ha hvit bakgrunn» står det i profilmanualen til Trondheim kommune. Dette har bakgrunn i at logoen faktisk er for kompleks og detaljert til at den i det hele tatt egner seg i bruk på forskjellige bakgrunner. Logoens svakheter kommer ytterligere frem når man forsøker å vise den i mindre formater.

Trondheim Kommune Byvåpen

Den er faktisk så detaljert at den heller ikke egner seg stort bedre i større formater.

Trondheim Kommune Logo

Dette er utfordringer som Oslo kommune med sin nye logo nå har tatt tak i og forbedret. Heia Oslo!

Nå håper jeg at Trondheim kommune, om de ikke allerede har det på agendaen, setter seg ned og tar en gjennomgang av sitt byvåpen og sin identitet.

Historie er endring

Byvåpnet er tidligere forandret en rekke ganger. Følgende er sakset fra Trondheim kommunes profil manual: «Byvåpenet bygger på det tidligere byseglet. Byseglet skriver seg trolig fra 1200-tallet, og de eldste avtrykkene vi kjenner er fra 1344 og 1439. Byseglet ble svært forandret gjennom 800 års bruk med nye elementer og stadig omtegning av de gamle figurene.»

Byvåpnet, som det er fremstilt i dag, har dermed egentlig ikke en veldig lang historie. Det har blitt endret før og kan med fordel endres igjen. Et effektivt og funksjonelle redesign hadde vært helt på sin plass.

Joda, det er store kostnader forbundet med dette, men i det lange løp er det en investering som hele byen og kommunen vil dra nytte av. Før eller siden må det gjøres.

Heia Trondheim!

Motta lignende bloggartikler på e-post

Kom i gang med prosjektet ditt

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt med deg!