Tilbake til bloggen

Et nettsted blir født

24. mars 2017 · Knut Gangåssæter

Doghouse - Et nettsted blir født

Å lage en nettside kan være en omstendig prosess. Mange års erfaring med nettsider gjør oss i stand til å gjennomføre denne prosessen på enklest mulig måte.

Tett dialog med kunden i oppstartsfasen og underveis bidrar til at vi kommer frem til best mulig resultat. Vi skal her gi deg en kort oppsummering av prosessen i et typisk nettsideprosjekt.

Kundemøte

Vi starter alltid med et kundemøte hvor vi lærer litt mer om bedriften samt deres målsetninger for nye nettsider. Allerede i dette møtet kommer vi ofte fram til gode ideer og mulige løsninger sammen. Kombinasjonen av vår kunnskap om internett og kundens kjennskap til sin egen bedrift gjør at brikkene ofte begynner å falle på plass allerede der.

Ide til løsning

Når vi kjenner bedriftens produkter og tjenester, målsetninger og målgrupper, er det vanligvis en smertefri prosess å komme frem til en god nettløsning. Tilbake på vårt kontor tar vi noen runder på skisseblokka og whiteboarden. Vi skisserer enkle wireframes og nettstedskart for å komme frem til en fungerende side- og menystruktur for nettstedet.

Designforslag

Neste steg i prosessen er å komme frem til det visuelle utrykket. Om kunden har en eksisterende designprofil forholder vi oss til den. Vi leker litt med skrifttyper og typografi, kommer med forslag til ikoner og tar noen runder på farge- og bildebruk. Dette blir deretter presentert for kunden og han får mulighet til å komme med tilbakemeldinger og innspill.

Koding og ferdigstilling

Etter en runde med korrekturer og innspill er kunden vanligvis klar for ferdigstilling av prosjektet. Våre utviklere starter jobben med sy sammen visuelle elementer og funksjonalitet til et komplett nettsted. Vi har lang erfaring i oppsett av nettsteder og ikke minst lang erfaring i å gjøre det sammen som et team. Om kunden ikke gjøre det selv, hjelper vi ham med å fylle det ferdige rammeverket med innhold.

Lansering og vedlikehold

Etter at sidene er ferdig kodet, testet og godt evaluert fra begge hold er vi klare for å lansere sidene. En fast vedlikeholdsavtale sikrer kunden stabil drift og jevnlige sikkerhetsoppdateringer. En naturlig fortsettelse av lanseringsprosessen er markedsføring og SEO – områder vi gjerne også bidrar på.

Arbeidsmetodikken våre er et resultat av mange års erfaring og gir dermed en grundig, men samtidig rask og effektiv måte å komme seg på nett på.

Doghouse - Et nettsted blir født

Motta lignende bloggartikler på e-post

Kom i gang med prosjektet ditt

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt med deg!