Tilbake til bloggen

Tenk helhetlig og funksjonelt

10. februar 2017 · Knut Gangåssæter

Doghouse - grafisk identitet

Ting endrer seg i langt raskere tempo enn før. For å henge med på markedsføringskjøret må man ofte snu og gå opp nye løyper med langt kortere intervaller enn bare for få år siden. Dette stiller store krav til bedrifters bruk av eksisterende profil og strategi.

Daglig ser vi bedrifter som slår seg på brystet og triumferer over nye nettsider. I iveren etter å fornye seg og lansere nye nettsider glemmer de ofte sin eksisterende grafiske profil og strategi.

Nettsiden er for mange den dominerende markedskanalen, men hva med trykksaker, forretningsdokumenter, presentasjoner og alle andre kontaktpunkter du har med nye og eksisterende kunder? Joda, du kan lansere en del av en ny identitet via dine nettsider, men husk for all del å ta hensyn til din totale profil i samme åndedrag. Det er både dyrere og taktisk mindre smart å utelate det helt, eller å ha en plan om å flikke på det i ettertid. En helhetlig og solid profil oppnås selvfølgelig best ved nettopp å tenke helhetlig.

Det handler om tillit

Din visuelle profil har ett overordnet mål; Det er at kundene skal kjenne igjen deg når de ser den. Å vekke tillit er også en av profilens viktigste egenskaper. En vaklende profil skaper forvirring og svekker tilliten. En klar og tydelig profilmanual som beskriver bruk av logo, valg av skrifttyper, bruk av bilder, bruk av farger og øvrige designelementer, er alltid en lønnsom investering.

Vær konsekvent

Vi elsker startups. Der må man tenke visuell profil på alle plan – helt fra startgrop til mål. Det gir oss større mulighet for å gjøre en grundig profiljobb. Kunden er med på hele løpet fra starten og ser dermed bedre fordelene og nødvendigheten av prosessen. En visuell profil kan være enkel eller kompleks. Tenk på det når du planlegger din identitet. Den skal være lett å videreføre og å reprodusere i alle sammenhenger. De mest vellykkede merkevarene i verden har høstet mye av sin suksess nettopp ved å være konsekvent i bruken av sin grafiske identitet.

Alle kjenner bølgen

Coca Colas evigvarende designelement “bølgen” (Se artikkelbildet) er et eksempel på en del av en visuell profil som har vært med på å gjøre merket kjent over hele verden. Alle kjenner igjen bølgen og assosierer den med Cola takket være konsekvent bruk over flere tiår. De trenger ikke engang å vise logoen for å vise hvem de er.

Skill deg ut, la folk kjenne deg igjen og la dem huske deg!

Motta lignende bloggartikler på e-post

Kom i gang med prosjektet ditt

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt med deg!