Tilbake til bloggen

Hva skjer i 2017?

11. januar 2017 · Knut Gangåssæter

Hva skjer i 2017?

Mulighetene på nett er uendelige. Det er også listene over artikler som spår årets hotteste trender innen webdesign. Vi har uansett gjort oss opp en egen mening om hvilke vi tror blir tydelige i 2017. Om vi er treffsikre i våre spådommer er det bare tiden som vil vise.

1. Mer bruk av animasjoner og video

Det påstås at et bilde sier mer enn tusen ord. Video og animasjon kan si enda mere om man bruker det på riktig måte. Gode, engasjerende historier kan elegant fortelles med animasjoner og video. Animasjoner kan brukes brukes på flere måter, både som underholdning, for å skape oppmerksomhet og i undervisningsøyemed. Tiden da båndbredde var en begrensning er på langt nær forbi. Bruk av video og animasjon på nett har vært økende de siste årene, men vi ser ingen grunn til at det ikke skal øke enda mer i året som kommer.

2. Design for mobil først

Man har til nå ofte startet designprosessen med utgangspunkt i store skjermer for deretter å tilpasse det til mobil og mindre skjermer. Økende bruk av små skjermer og mobil har ført til at mange bedrifter nå kan ta utgangs punkt i at majoriteten av brukerne sitter på små skjermer. Lag derfor best mulig løsning for små skjermer og tilpass til større skjermer ved behov! Dette er ikke nytt av året, men enda viktigere å ta hensyn til nå i år enn i fjor.

Design for mobil først

3. “Lengre” landingssider

“Above the pagefold” eller “over sidebretten” er et begrep som kommer fra avis-verdenen. Det henspeiler på den øverste halvdelen av en avisside den gangen avisene var så store at de var brettet. Begrepet er senere overført til internett og beskriver da det du ser på skjermen før du begynner å scrolle.

Trenden til nå har vært å legge innhold for fange brukerens oppmerksomhet innenfor dette området. I prinsippet betyr det at de skal slippe å scrolle for å få en formening om hva som befinner seg lenger ned på siden. Brukervanene har endret seg og folk aksepterer mer scrolling nå enn før. Det kan delvis være et resultat av mer mobilbruk der små skjermer faktisk krever mer scrolling for å vis alt innholdet.

Lengre landingssider

Ikke vær redd for lange sider – slå deg løs, og la ikke skjermens fysiske ytterkanter være en begrensning. La heller lengre sider gi deg muligheter for spennende interaktivitet og historiefortellinger.

4. Mer typografi

Google Fonts ble opprettet i 2010. Det er et stadig voksende bibliotek over gratis fonter for bruk i webapplikasjoner. Nye fonter blir hele tiden lagt til og det er nå enklere enn noen gang å finne en skrifttype som passer ditt uttrykk og ditt foretak. Valg av nye skrifttyper og bruk av spennende typografi vil være elementer som helt sikker kommer til å prege design av nettsider i 2017.

5. Fokus på originalitet

Utstrakt bruk av maler gjør at nettsteder ofte blir forholdsvis like av utseende. Om man gjør en god jobb med å lage originalt innhold (tekst, bilder, video og animasjoner) blir det lettere å skille seg ut. Du vil vel ha et utrykk som reflekterer din bedrift, dine produkter og tjenester? Noe som kunden kan identifisere seg med og oppfatte som spennende? Unngå typiske “stockphotos” fra bildedatabaser.

La 2017 bli året for særpreg. Vær original – skill deg ut! Det gjør du ikke ved å bruke bilder som vist i eksemplet under (Med mindre du er en stor, grønn matvareaktør og selger epler da 🙂

Vær original

6. Færre apper – flere PWA

PWAs (Progressive App-Løsninger) fikk økende oppmerksomhet i året som gikk. PWA kombinerer fordelene til HTML5 og videreutvikling av JavaScript for å presentere innhold og funksjonalitet i en applignende innpakning. Det er mange fordeler med PWA løsninger i forhold til ofte utvikling av apper. Å laste ned og begynne å benytte en app viser seg også å være en terskel for brukere, og apper har fortsatt en høyere utviklingskostnad.

Vi har tro på slike løsninger og håper mange vil følge i fotsporene til pionerer som The Washington Post, Airberlin og Flipkart, aktører som har kommet langt på dette området.

7. Break the grid

Av samme grunn som i forrige punkt kan man skape originalitet ved å “bryte rammene”. Nettsider blir ofte designet og ferdigstilt i henhold til forhåndsdefinerte rutenett (grids). Det fører ofte til et strengt systematisk oppsett som ofte blir forholdsvis likt fra nettløsning til nettløsning.

Bryt opp rammene

Å designe og programmere løsninger som er “off the grid” krever litt mer av leverandøren, men har behov for å skille seg ut kan det være veien å gå.

8. Riktig innhold til riktig målgruppe

Å tilpasse innholdet til den besøkende har alltid vært en utfordring. Facebook er kommet godt i gang med å levere innhold direkte tilpasset brukerne basert på demografi, adferd og brukerinformasjon. Dette vil det komme mer av i 2017. Mange aktører jobber iherdig med å kunne levere forskjellig innhold til forskjellige brukere basert på informasjon om brukeren.

Brukertilpasset publisering kan for eksempel være være basert på:

  • Demografi: Hvem er de besøkende og hvor kommer de fra?
  • Adferd: Hviken adferd har de på sidene. Hva gjør de nå? Hva har de gjort tidligere?
  • Brukersituasjon: Hvilken enhet kommer brukerne fra? (Mobil, nettbrett, PC). Hvor kom de fra? Er de logget inn eller logget ut?

Vi håper du hadde nytte av denne artikkelen, så vil tiden vil vise hvor godt vi treffer!

Motta lignende bloggartikler på e-post

Kom i gang med prosjektet ditt

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt med deg!